ورود به پنل کاربری

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: مالکیت فکری:
:: روند داوری و ارزیابی اختراعات داخلی توسط دانشگاه - ۱۳۹۵/۴/۱ -
:: مدارک و روش تحویل آن جهت داوری - ۱۳۹۵/۴/۱ -
:: فرآیند گام به گام ثبت اختراع - ۱۳۹۵/۴/۱ -
:: نکات حقوقی و کاربردی در ثبت اختراع داخلی - ۱۳۹۵/۴/۱ -
:: رویه ثبت اختراع خارجی و استفاده از حمایت­های مالی - ۱۳۹۵/۴/۱ -
:: معرفی مالکیت فکری - ۱۳۹۵/۳/۲۵ -