مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه- مالکیت فکری
فرآیند گام به گام ثبت اختراع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/4/1 | 
  1. آماده‌سازی مدارک ثبت اختراع (مطابق ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ایران): ادعانامه یا ادعاهای اختراع، توصیف اختراع، خلاصه‌ای از توصیف اختراع، عکس، نقشه‌ها (در صورت لزوم)، مدارک مثبت هویت متقاضی و مخترع/مخترعان (کپی شناسنامه و کارت ملی)، مدارک نماینده قانونی دانشگاه (در صورتی که دانشگاه در مالکیت فکری اختراع سهیم باشد)
  2. تکمیل اظهارنامه از طریق سامانه ثبت اختراع به نشانی http://iripo.ssaa.ir و سپس آپلود اطلاعات خواسته شده در سامانه (توجه: گیرنده ابلاغها و اخطارها مخترع بوده و پست الکترونیکی مخترع بایستی در این بخش وارد گردد.)
  3. واریز هزینه قانونی برای تشکیل پرونده (برای افراد حقوقی ۱۰۰،۰۰۰ریال و حقیقی ۱۰،۰۰۰ریال)
  4. پی گیری ثبت اختراع از طریق سامانه و رفع اخطارهای احتمالی (دریافت شماره تشکیل پرونده)
  5. پی گیری داوری اختراع از یکی از مراجع داوری
  6. در صورت مثبت بودن پاسخ داوری اختراع، مراجعه به گروه تحقیقات کاربردی و انتقال فناوری دانشگاه (جهت مهر و امضای کلیه اوراق و متن اختراع (دو نسخه)
  7. مراجعه حضوری به اداره ثبت و تحویل اصل مدارک جهت انجام تشریفات قانونی ثبت اختراع
  8. مراجعه به سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران (جهت چاپ آگهی ثبت اختراع) و واریز مبلغ قانونی چاپ آگهی. مبلغ تقریبی، بسته به حجم آگهی بین ۵۰۰،۰۰۰ تا ۷۰۰،۰۰۰ریال می باشد.
  9. مراجعه حضوری مجدد مخترع/ مخترعان جهت امضای سند دریافت گواهینامه ثبت اختراع

پس از چاپ آگهی اختراع درروزنامه رسمی، همه مخترع/مخترعان از جمله  نماینده قانونی دانشگاه، بایستی به اداره مالکیت صنعتی مراجعه نموده و بعد از امضای دفتر «سند ثبت»، اصل گواهینامه ثبت اختراع را دریافت نمایند. در ضمن سند اصل ثبت اختراع در یک نسخه صادر شده و به آخرین نفری که دفتر ثبت را امضاء می­کند، تحویل داده می‌شود. در صورت نیاز کپی برابر اصل سند ثبت اختراع نیز صادر می‌شود.

توجه: در صورتی که دانشگاه در اختراع سهیم باشد، لازم است  یکی از متقاضیان  با دریافت  معرفی نامه از گروه تحقیقات کاربردی و انتقال فناوری، کلیه  مراحل قانونی ثبت در اداره ثبت اختراعات را پی گیری نماید. نشانی اداره  مالکیت صنعتی:  تهران، ضلع  شمالی پارک شهر ، خیابان فیاض بخش

نشانی مطلب در وبگاه مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه:
http://khu.ac.ir/find-88.8617.25634.fa.html
برگشت به اصل مطلب