مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه- مالکیت فکری
نکات حقوقی و کاربردی در ثبت اختراع داخلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/4/1 | 

دارایی های فکری که به صورت زیر در دانشگاه خوارزمی توسعه­ می یابد، با سهم های مشخص شده در جدول زیر در نظر گرفته می شوند:

۱- دارایی فکری ناشی از سرمایه­ گذاری و یا اختصاص بودجه از سوی دانشگاه؛

۲- دارایی فکری ناشی از اعطای تسهیلات از سوی دانشگاه با بازپرداخت؛

۳- دارایی فکری ناشی از اجرای قراردادهای طرح های تحقیقاتی ارتباط با جامعه و صنعت؛

۴- دارایی فکری ناشی از پایان­ نامه و رساله­ های دانشجویی؛

۵- دارایی فکری ناشی از حمایت و اختصاص اعتبار خارج از دانشگاه ازجمله سازمان­ها و دستگاه­های دولتی و حمایتی و یا شرکت­ها و مؤسسات خصوصی؛

*درصد مالکیت دانشگاه، پدیدآورنده یا پدیدآورندگان و حامی در خصوص انواع دارایی فکری به شرح جدول ذیل می­باشد:

 

ردیف

نوع

دارایی فکری

درصد مالکیت

دانشگاه

پدیدآورنده/ گان

حامی

۱

بند ۱

۶۰

۴۰

-[۱]

۲

بند ۲

۱۵

۸۵

-

۳

بند ۳

۲۵

۷۵

-[۲]

۴

بند ۴

۳۰

۷۰

-

۵

بند ۵

۵۰

۵۰

-[۳]

 

 

 

[۱] درصورتی‌که یک حامی بخشی از منابع موردنیاز جهت توسعه مالکیت فکری را تأمین نماید، به نسبت درصد تأمین منابع از سهم دانشگاه به مالکیت حامی درخواهد آمد.

[۲] درصورتی‌که در قرارداد با کارفرمای قرارداد ارتباط با صنعت، قسمتی از مالکیت فکری ایجادشده متعلق به کارفرما باشد، سهم پدیدآورنده و دانشگاه از سهم باقی­مانده به نسبت تعیین‌شده تعلق می­گیرد.

[۳] سهم حامی در صورت وجود مطابق با قرارداد و یا توافق­نامه منعقدشده به او تعلق می­گیرد و سهم دانشگاه و پدیدآورنده روی باقی­مانده سهم محاسبه می­گردد.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه:
http://khu.ac.ir/find-88.8617.23120.fa.html
برگشت به اصل مطلب