مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه- فرصت‌های شغلی و کارآموزی
دعوت به همکاری در شرکت مهندسی سازگان ارتباط

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/7/23 | 
شرکت تحقیقاتی و تولیدی دانش بنیان سازگان ارتباط اقدام به جذب نیرو با تخصص ها زیر در رشته های حسابداری یا مهندسی صنایع گرایش مالی می نماید:
  • آشنا به ERP
  • آشنا به ورد و اکسل و نرم افزارهای حسابداری
  • داشتن دقت عمل و پیگیری و روحیه تیمی بالا
   
نشانی مطلب در وبگاه مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه:
http://khu.ac.ir/find-88.28081.69976.fa.html
برگشت به اصل مطلب