مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه- فرصت‌های شغلی و کارآموزی
فرصت‌های شغلی بیمه نوین

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/7/12 | 
فراخوان جذب نیرو توسط بیمه نوین در رشته‌های زیر:
  • مدیریت بیمه
  • مدیریت بازرگانی
  • مدیریت بازاریابی
  • مدیریت آموزشی
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی صنایع
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه:
http://khu.ac.ir/find-88.28081.69859.fa.html
برگشت به اصل مطلب