مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه- فرصت‌های شغلی و کارآموزی
فرایند کارآموزی و کارورزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/7 | 

دانشجویان متقاضی گذراندن دوره کارآموزی/صنایع و واحدهای پذیرنده متقاضی جذب کارآموز

با توجه به فرایندهای مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه خوارزمی، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تمامی درخواست‌های کارآموزی (دانشجویان) و جذب و پذیرش دانشجویان (واحدهای پذیرنده و صنایع) فقط از طریق «سامانه ملی کارآموزی» به آدرس karamouz.irost.ir انجام می‌شود. طبق شیوه نامه وزارت علوم، شرکتها و دستگاه های پذیرنده دانشجو باید در لیست دستگاه های پذیرنده سامانه ملی کارآموزی باشند.
برای استفاده از خدمات این سامانه می‌بایست پس از ورود به صفحه اصلی سامانه، ثبت‌نام خود را انجام داده و پس از احراز هویت و تایید نهایی (پشتیبانی سامانه) نسبت به درخواست خود اقدام کنید.

راهنمای ثبت نام واحدهای پذیرنده کارآموز (برای اعلام ظرفیت و پذیرش دانشجو)

 

راهنمای ثبت نام دانشجویان (برای درخواست کارآموزی و جایابی در واحدهای پذیرنده کارآموزی)


در صورت داشتن هر گونه ابهام و سوال می‌توانید به قسمت «پشتیبانی» در صفحه اصلی وب‌سایت سامانه ملی کارآموزی مراجعه کرده و با گذاشتن پیام از تیم کارشناسی سامانه کمک بگیرید.

معرفی سامانه ملی کارآموزی

سامانه ملی کارآموزی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، به منظور تسهیل و تسریع فرآیند جایابی و پذیرش دانشجویان مشغول به تحصیل در واحدهای پذیرنده کارآموزی راه‌اندازی شده است. از جمله مزایای استفاده از این سامانه می‌توان به: ۱- آنلاین بودن ثبت‌نام و پذیرش درخواست کارآموزی در هر ساعت از شبانه روز، ۲-اطلاع‌رسانی به دانشجویان متقاضی کارآموزی از میزان ظرفیت‌ها و روند پذیرش کارآموز در واحدها، ۳-اطلاع رسانی به مسئولین کارآموزی دانشگاه و صنعت از میزان ظرفیت‌های موجود در هر ترم و ۴-چگونگی تخصیص کارآموزان و صرفه‌جویی در هزینه‌ها و کاهش مراجعات اشاره کرد.

فرآیند جایابی در سامانه ملی کارآموزی:

  1. ثبت درخواست کارآموزی -» (دانشجو)
  2. تایید درخواست کارآموزی دانشجو -» (دانشگاه)
  3. پرداخت آنلاین -» (دانشجو)
  4. انتخاب محل کارآموزی -» (دانشجو)
  5. تایید کارآموز -» (واحد پذیرنده)
  6. صدور معرفی نامه به واحد پذیرنده -» (دانشگاه)
  7. ثبت تاریخ شروع کارآموزی -» (واحد پذیرنده)
  8. ثبت تاریخ پایان کارآموزی -» (واحد پذیرنده)
  9. تکمیل فرم نظرسنجی و بارگذاری گزارش‌های پایان دوره -» (دانشجو)
  10. صدور گواهی پایان دوره کارآموزی -» (واحد پذیرنده)
نشانی مطلب در وبگاه مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه:
http://khu.ac.ir/find-88.28081.66974.fa.html
برگشت به اصل مطلب