مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه- اخبار مرکز
برگزاری سومین جلسه گروه کاری پژوهش و نوآوری استان البرز در دانشگاه خوارزمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/8 | 
به گزارش مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه سومین جلسه گروه کاری پژوهش و فناوری در ذیل کارگروه آپفن (آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری) استان البرز، از کارگروه‌های تخصصی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان روز دوشنبه ۶ آذر ماه به میزبانی دانشگاه خوارزمی در سالن جلسات ساختمان کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد برگزار گردید.
در این گروه کاری که با حضور دکتر دلنواز، معاون پژوهش و فناوری، دکتر امیری، رییس مرکز ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه به همراه دیگر کارشناسان این مرکز، سرکار خانم دکتر زبرجد، مدیر آموزش و پژوهش‏های توسعه و آینده‏نگری سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی استان البرز وآقای مهندس عظیمی، کارشناس ارشد آن سازمان و دیگر مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان البرز برگزار شد، دانشگاه خوارزمی به عنوان رئیس گروه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان دبیر گروه کاری پژوهش و نوآوری با حضور و همکاری فعال نمایندگان سازمان‏های دولتی البرز به بحث و تبادل نظر در زمینه ارزیابی و انتخاب طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی پیشنهادی دستگاه‌ها پرداختند و در پایان مقرر گردید مطابق اولویت‌های اعلامی سازمان‌های پیشنهاد‏ دهنده، حدود ۷۰ عنوان طرح پژوهشی رسیده به کارگروه پس از دسته‌بندی موضوعی و وصول RFP طرح‌ها از دستگاه‌های متولی، در جلسات بعدی مورد ارزیابی علمی و تخصصی قرار گرفته و طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی واجد شرایط در چهارچوب و اعتبارات مصوب از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، جهت انتخاب نهایی و اجرا به کارگروه آپفن استان البرز اعلام گردد.

 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه:
http://khu.ac.ir/find-88.28063.70552.fa.html
برگشت به اصل مطلب