مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه- اخبار مرکز
نشست مشترک ایمنی سازه ها و زیرساخت های شهری با رویکرد قابلیت اعتماد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/19 | 
نشست مشترک ایمنی سازه ها و زیرساخت های شهری با رویکرد قابلیت اعتماد

سخنران ها:  
سید محمد آقامیری: نائب رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهرتهران
علیرضا رهائی: معاون مطالعات زیرساخت مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرتهران
محمد صادق خیرخواه : مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران
حسین شورورزی: مدیر گروه مطالعات زیرساخت و عمران شهری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرتهران و دبیر نشست
مهدی بنازاده: عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آزاد یزدانی : عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
پیمان همامی : عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
کوثر یزدان نجاد: دکتری سازه و زلزله - گروه زیرساخت و عمران شهری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرتهران


 
زمان : دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰
 
مکان : تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشکده جغرافیا، سالن ابوریحان


 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه:
http://khu.ac.ir/find-88.28063.69559.fa.html
برگشت به اصل مطلب