مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه- فراخوان‌های پژوهشی سال ۱۴۰۲
درخواست پروپوزال وپیشنهادقیمت پروژه باعنوان " طراحی،پیاده سازی و ارزیابی سیستم پشتیبان تصمیم گیری dss فراخوان سازمان حفاظت محیط زیست

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/10/26 | 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه:
http://khu.ac.ir/find-88.28029.71172.fa.html
برگشت به اصل مطلب