مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه- فراخوان‌های پژوهشی سال ۱۴۰۲
دعوت به همکاری در طرح های کلان فراخوان سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/10/12 | 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه:
http://khu.ac.ir/find-88.28029.71037.fa.html
برگشت به اصل مطلب