مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه- فراخوان‌های پژوهشی سال ۱۴۰۲
فراخوان طرح جهت ارائه راهکارهای حل مشکل آلودگی هوا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/10/11 | 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه:
http://khu.ac.ir/find-88.28029.71026.fa.html
برگشت به اصل مطلب