مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه- ارتباط با ما
ارتباط با ما

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/1 | 
 


 آدرس :                کرج، انتهای خیابان شهید بهشتی، دانشگاه خوارزمی، ساختمان کتابخانه مرکزی، مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه
                             تهران، خیابان خیابان انقلاب، خیابان خاقانی، نرسیده به سمیه، ساختمان اداری دانشگاه، طبقه دهم، مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه


 کدپستی:              ۳۱۹۷۹۳۷۵۵۱ کرج
                             ۱۵۷۱۹۱۴۹۱۱ تهران


 شماره تماس:         ۰۲۶۳۴۵۱۰۲۹۷
                              ۰۲۱۸۶۰۷۰۹۰۲ داخلی ۱۱۴


 ایمیل:                   indkhu.ac.ir


 
    
نشانی مطلب در وبگاه مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه:
http://khu.ac.ir/find-88.26816.63159.fa.html
برگشت به اصل مطلب