مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه- خدمات اشتغال
هدایت شغلی و کاریابی تخصصی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/4 | 
دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم دانشگاه خوارزمی می توانند جهت دریافت خدمات هدایت و مشاوره شغلی با شماره تلفن ۰۲۶۳۴۵۸۸۸۷۹ تماس بگیرند. همچنین امکان دسترسی به مشاوران تخصصی شغلی و کسب و کار در سامانه ساجد دانشگاه وجود دارد. 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه:
http://khu.ac.ir/find-88.25660.59869.fa.html
برگشت به اصل مطلب