مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه- مالکیت فکری
معرفی مالکیت فکری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/3/25 | 

هرگاه سخن از دارایی به میان می آید ناخود گاه ذهن انسان به سمت مصادیق عینی مالکیت همچون پول ، زمین ، کالا و ... سوق پیدا می کند، این در حالی است که در دنیای امروز نوع دیگری از مالکیت مورد توجه قرار گرفته است که به مراتب از داراییهای ملموس ، پر اهمیتترمی باشد و از آن با عنوان مالکیت فکری (intellectual property ) یاد می شود . در واقع این نوع دارایی محصول هوش انسانی بوده و در مقایسه با سایر کالا ها و محصولات دارای خصایص منحصر به فردی می باشد از جمله آنکه این نوع دارایی نتیجه مستقیم کار فکری انسان بوده و در اثر مصرف از بین نمی رود و دیگر آنکه  به راحتی عرضه شده و قابلیت تکثیر دارد. مسلما به دست آوردن هر نوع مالکیت منجر به اخذ حقوقی خواهد شد و در زمینه دارایی های فکری حقوق مالکیت فکری پدید می آید .حقوق مالکیت فکری (IPR) در معنای وسیع کلمه عبارتست از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی ، صنعتی ، ادبی و هنری این حقوق به دو حوزه تقسیم می شود : یکی حقوق مالکیت صنعتی و دیگری حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق جانبی آن که به طور کلی از آن به حق نسخه برداری (کپی رایت) نام برده می شود. در میان مصادیق مختلف مالکیت صنعتی همچون پتنت ، علائم تجاری ، اسرار تجاری و .. ، ثبت اختراع به لحاظ نقشی که در زندگی بشر و پیشرفت انسان ها دارد ، از اهمیت خاصی برخوردار است. پتنت حقی انحصاری است که در قبال اختراع انجام شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می شود . به عبارت دیگر سندی است که توصیف کننده یک اختراع بوده و بر اساس در خواست متقاضی به وسیله یک اداره دولتی یا یک اداره  منطقه ای به نیابت از چند کشور صادر می شود و حمایت قانونی و اختیار بهره برداری (تولید، استفاده ، فروش و صادرات ) یک اختراع را به صاحب آن در محدوده زمانی خاص (عمدتا ۲۰ سال ) اعطا می نماید . باید توجه داشت که پتنت مجوز تولید محصول اختراعی نیست بلکه تنها دیگران را از تولید آن باز می دارد .پتنت جهت حمایت از مفاهیم ، روشهای ، ابزار یا فرآیندهای که جدید ، مفید ، غیر بدیهی باشند، بکار گرفته می شود . 

درموافقت نامه:Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights TRIPS که در سال ۱۳۹۴ میلادی به منظور حمایت از حقوق مالکیت فکری در سطح بین المللی بین سازمان تجارت جهانی (WTO)  و سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO: World Intellectual Property Organization) منعقد گردید ، مقرر شد تنها اختراعاتی قابلیت پتنت شدن را داشته باشند که اولاً دارای یک گام نوآوری هستند و ثانیا پتانسیل کاربرد صنعتی را دارا  می باشند . پتنت ها نه تنها از دارندگان خود حمایت می کنند بلکه تأمین کننده اطلاعات ارزشمندی برای نسلهای آینده محققان و مخترعان نیز می باشند.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه:
http://khu.ac.ir/find-88.8617.23215.fa.html
برگشت به اصل مطلب