مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه- اخبار مرکز
پانزدهمین جشنواره بین المللی پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/5/22 | 
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه:
http://khu.ac.ir/find-88.28063.69263.fa.html
برگشت به اصل مطلب