مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه- اخبار مرکز
برگزاری دوره های آموزشی مهارتی در تابستان ۱۴۰۲ توسط دانشگاه ارومیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/5/16 | 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه:
http://khu.ac.ir/find-88.28063.69251.fa.html
برگشت به اصل مطلب