مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه- فراخوان‌های پژوهشی سال ۱۴۰۲
رویداد استفاده از ضایعات و پسماند کشاورزی در خوراک دام،طیور و آبزیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/10/26 | 


 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه:
http://khu.ac.ir/find-88.28029.71173.fa.html
برگشت به اصل مطلب