بایگانی بخش مالکیت فکری

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 9 | تعداد کل بازدید های مطالب: 326,586 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ -

شرح وظایف کمیته مالکیت فکری

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ -

معرفی مالکیت فکری