طرح ملی ۲۰۲۰

 | تاریخ ارسال: 1399/10/3 | 
ضرورت انجام طرح بیست بیست
 
توسعه و ارتقای مهارت های نیروی کار از جمله موضوعات مهم برای تدبیر در کسب و کار و اشتغال  کشور است. بر همین اساس در تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص برنامه اشتغال تاکید بسیاری بر مهارت آموزی و گسترش دوره های کارآموزی در آموزش عالی کشور شده است. در همین تصویب نامه در بند دال از  اصلاح نظام آموزش تخصصی و مهارتی با هدف افرایش اشتغال پذیری  سخن گفته شده است. همچنین  در بند ۲-۳ سازمان ها و نهادهای موثر از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت علوم، تخقیقات  و فناوری را مکلف به ظرفیت سازی و توسعه نهادی در زمینه افرایش مهارت و اشتغال پذیری نیروی کار فارغ التصیل کرده است. در این طرح، مهارت‌های کلیدی و اشتغال زا که دانشجویان همزمان با آموزش آکادامیک  برای افرایش اشتغال‌پذیری می گذارنند، نحوه آموزش و ... شناسایی و معرفی می شوند. همچنین با بررسی تجارب سایر کشورها، نهادهای موثر و کارآمد در زمینه مهارت آموزی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی پیشنهاد و شرح وظایفشان توضیح داده می‌شود.
 
مهارتهای بیست گانه
۱.       کار گروهی
۲.       ارتباطات
۳.       تصمیم گیری
۴.       حل مسئله(توانایی یافتن راه حل ها و پاسخ های نوآور برای مسائل)
۵.       نحوه جستجوی شغل
۶.       برنامه ریزی
۷.       استفاده از اطلاعات
۸.       رهبری(توانایی راه اندازی تیم کاری)
۹.       خلاقیت
۱۰.     فناوری اطلاعات (به کارگیری فناوری مناسب در کار)
۱۱.     خود انگیزشی
۱۲.     تفکر انتقادی
۱۳.     توانایی بهره گیری از زبان خارجی
۱۴.     تسلط بر نرم افزارهای رشته تحصیلی یا صنف کاری
۱۵.     قابلیت بررسی و پذیرش عقاید مختلف (شایستگی های میان فرهنگی)
۱۶.     فکر ابداعی(خلاقیت و نوآوری)
۱۷.     آگاهی های مربوط به سازمان، بنگاه و تجارت
۱۸.     ایده پردازی و ارزیابی ایده ها
۱۹.     مهارت های نوشتن
۲۰.       توانایی سخن گفتن در میان جمع
 
مهارتهای کلیدی(اشتغال زا):
منظور مهارتهایی است که در هر شغلی لازم است. مارشال و تاکر(۱۹۹۲) مهارت های مورد نیاز برای تقویت اقتصاد مدرن را به شرح زیر خلاصه کرده اند.
-ظرفیت زیاد برای خلاصه سازی و تفکر ادراکی
- استفاده موثر از مهارت های ارتباطی به خصوص در گروه های کاری
-توانایی برای کار آسان و موثر با دیگران
برخی دیگر از پژوهشگران مهارت های کلیدی در اقتصاد پیچیده امروزی را در سه مهارت: ارتباطات، کار تیمی و حل مسئله خلاصه کرده اند.
 
اهداف طرح:
هدف اصلی:
- کاهش نرخ بیکاری دانش آموختگان از طریق افزایش مهارت های کلیدی
- تکمیل  آموزش ها و شایستگی های حرفه ای دانشجویان کشور
-توسعه نهادی در آموزش عالی با رویکرد مهارت آموزی و  اشتغال پذیری
- سایر اهداف:
- تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز ۱۴۰۴
- تحقـــق سیاســـتهای اقتصـــاد مقـــاومتی
-تحقق دانشگاه های کارآفرین
- ایجاد بستر اشتغال دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در بخش های غیر دولتی
- کــــاهش زمــــان بیکــــاری جمعیــــت تحصــــیلکرده فعــــال اقتصــــادی کشــــور از طریــــق رویکــــرد آموزشهای مبتنی بر الگوی شایستگی
- اســـتفاده بهینـــه از ظرفیتهـــای ســـخت افـــزاری، نـــرم افـــزاری، مغـــز افـــزاری و ســـازمان افـــزاری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور 

 

 

دفعات مشاهده: 806 بار   |   دفعات چاپ: 76 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر