منو های اصلی
Skip to Content

مالکیت فکری مالکیت فکری

معرفی مالکیت فکری معرفی مالکیت فکری

هرگاه سخن از دارايي به ميان مي آيد ناخود گاه ذهن انسان به سمت مصاديق عيني مالكيت همچون پول ، زمين ، كالا و ... سوق پيدا مي كند، اين در حالي است كه در دنياي امروز نوع ديگري از مالكيت مورد توجه قرار گرفته است كه به مراتب از داراييهاي ملموس ، پر اهميتترمي باشد و از آن با عنوان مالكيت فكري (intellectual property ) ياد مي شود . در واقع اين نوع دارايي محصول هوش انساني بوده و در مقايسه با ساير كالا ها و محصولات داراي خصايص منحصر به فردي مي باشد از جمله آنكه اين نوع دارايي نتيجه مستقيم كار فكري انسان بوده و در اثر مصرف از بين نمي رود و ديگر آنكه  به راحتي عرضه شده و قابليت تكثير دارد. مسلما به دست آوردن هر نوع مالكيت منجر به اخذ حقوقي خواهد شد و در زمينه دارايي هاي فكري حقوق مالكيت فكري پديد مي آيد .حقوق مالكيت فكري (IPR) در معناي وسيع كلمه عبارتست از حقوق ناشي از آفرينش ها و خلاقيت هاي فكري در زمينه هاي علمي ، صنعتي ، ادبي و هنري اين حقوق به دو حوزه تقسيم مي شود : يكي حقوق مالكيت صنعتي و ديگري حقوق مالكيت ادبي و هنري و حقوق جانبي آن كه به طور كلي از آن به حق نسخه برداري (كپي رايت) نام برده مي شود. در ميان مصاديق مختلف مالكيت صنعتي همچون پتنت ، علائم تجاري ، اسرار تجاري و .. ، ثبت اختراع به لحاظ نقشي كه در زندگي بشر و پيشرفت انسان ها دارد ، از اهميت خاصي برخوردار است. پتنت حقي انحصاري است كه در قبال اختراع انجام شده به مخترع يا نماينده قانوني او اعطا مي شود . به عبارت ديگر سندي است كه توصيف كننده يك اختراع بوده و بر اساس در خواست متقاضي به وسيله يك اداره دولتي يا يك اداره  منطقه اي به نيابت از چند كشور صادر مي شود و حمايت قانوني و اختيار بهره برداري (توليد، استفاده ، فروش و صادرات ) يك اختراع را به صاحب آن در محدوده زماني خاص (عمدتا ۲۰ سال ) اعطا مي نمايد . بايد توجه داشت كه پتنت مجوز توليد محصول اختراعي نيست بلكه تنها ديگران را از توليد آن باز مي دارد .پتنت جهت حمايت از مفاهيم ، روشهاي ، ابزار يا فرآيندهاي كه جديد ، مفيد ، غير بديهي باشند، بكار گرفته مي شود . 

درموافقت نامه:Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights TRIPS كه در سال ۱۳۹۴ ميلادي به منظور حمايت از حقوق مالكيت فكري در سطح بين المللي بين سازمان تجارت جهاني (WTO)  و سازمان جهاني مالكيت فكري (WIPO: World Intellectual Property Organization) منعقد گرديد ، مقرر شد تنها اختراعاتي قابليت پتنت شدن را داشته باشند كه اولاً داراي يك گام نوآوري هستند و ثانيا پتانسيل كاربرد صنعتي را دارا  مي باشند . پتنت ها نه تنها از دارندگان خود حمايت مي كنند بلكه تأمين كننده اطلاعات ارزشمندي براي نسلهاي آينده محققان و مخترعان نيز مي باشند.

شرح وظایف شرح وظایف

·        بررسي علمي كليه ادعاهاي نوآوري و تأييد يا رد آن

·        تلاش براي ثبت نوآوريها و اختراعات

·        تلاش براي ايجاد زمينه خريد و فروش نوآوري

·        حمايت مالي و معنوي از مخترعين و نوآوران

ثبت اختراع داخل کشور ثبت اختراع داخل کشور

 1. آماده‌سازي مدارک ثبت اختراع (مطابق ماده 6 آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات ايران): ادعانامه يا ادعاهای اختراع، توصيف اختراع، خلاصه‌اي از توصيف اختراع، عکس، نقشه‌ها (در صورت لزوم)، مدارك مثبت هويت متقاضي و مخترع/مخترعان (کپي شناسنامه و کارت ملي)، مدارك نماينده قانوني دانشگاه (در صورتي که دانشگاه در مالکيت فکري اختراع سهيم باشد)
 2. تکميل اظهارنامه از طريق سامانه ثبت اختراع به نشاني http://iripo.ssaa.ir و سپس آپلود اطلاعات خواسته شده در سامانه (توجه: گيرنده ابلاغها و اخطارها مخترع بوده و پست الکترونيکي مخترع بايستی در اين بخش وارد گردد.)
 3. واريز هزينه قانوني براي تشکيل پرونده (براي افراد حقوقي 100،000ريال و حقيقي 10،000ريال)
 4. پي گيري ثبت اختراع از طريق سامانه و رفع اخطارهاي احتمالي (دريافت شماره تشکيل پرونده)
 5. پي گيري داوري اختراع از يکي از مراجع داوري
 6. در صورت مثبت بودن پاسخ داوري اختراع، مراجعه به گروه تحقيقات کاربردی و انتقال فناوری دانشگاه (جهت مهر و امضاي کليه اوراق و متن اختراع (دو نسخه)
 7. مراجعه حضوري به اداره ثبت و تحويل اصل مدارک جهت انجام تشريفات قانوني ثبت اختراع
 8. مراجعه به سايت روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران (جهت چاپ آگهي ثبت اختراع) و واريز مبلغ قانوني چاپ آگهي. مبلغ تقريبي، بسته به حجم آگهي بين 500،000 تا 700،000ريال مي باشد.
 9. مراجعه حضوري مجدد مخترع/ مخترعان جهت امضاي سند دريافت گواهينامه ثبت اختراع

پس از چاپ آگهي اختراع درروزنامه رسمي، همه مخترع/مخترعان از جمله  نماينده قانوني دانشگاه، بايستي به اداره مالکيت صنعتي مراجعه نموده و بعد از امضاي دفتر «سند ثبت»، اصل گواهينامه ثبت اختراع را دريافت نمايند. در ضمن سند اصل ثبت اختراع در يک نسخه صادر شده و به آخرين نفري که دفتر ثبت را امضاء مي­کند، تحويل داده مي‌شود. در صورت نياز کپي برابر اصل سند ثبت اختراع نيز صادر مي‌شود.

توجه: در صورتي که دانشگاه در اختراع سهيم باشد، لازم است  يکي از متقاضيان  با دريافت  معرفي نامه از گروه تحقيقات کاربردی و انتقال فناوری، کليه  مراحل قانوني ثبت در اداره ثبت اختراعات را پي گيري نمايد. نشاني اداره  مالکيت صنعتي:  تهران، ضلع  شمالي پارک شهر ، خيابان فياض بخش

رای شما
میانگین (4 آرا)
The average rating is 4.0 stars out of 5.

مدارک لازم براي داوري:

تکميل فرم درخواست ارزيابي

ادعانامه

خلاصه

توصيف

شکل و نقشه

ارائه فيلم کوتاه از اجزا و عملکرد دستگاه بر روي CD-ROM (در صورتي که اختراع، دستگاه باشد)

تحويل مدارک به صورت حضوري يا از طريق پست پيشتاز امکان­پذير است.

هزينه داوري:

نوع مالکيت

هزينه(ريال)

شخص حقيقي

3000000

شخص حقوقي

5000000

*توجه: در صورتي که دانشگاه در اختراع مورد داوري سهيم باشد (مستخرج از پايان­ نامه يا طرح پژوهشي دانشگاهي) باشد، در حال حاضر هزينه اي براي داوري دريافت نمي گردد.

 

 • لازم است متقاضي کل مبلغ را به صورت يکجا به شماره حساب درآمدهاي اختصاصي معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه واريز نموده و اصل فيش را همراه ساير مدارک ذکر شده، تحويل گروه تحقيقات کاربردی و انتقال فناوری دانشگاه نمايد.

 شماره حساب: 148070369 نزد بانک تجارت شعبه دروازه دولت کد 258

شناسه شبا براي پرداخت  اينترنتي: IR770180000000000148070369

 

ملاک­هاي داوري اختراعات داخلي:

الف) انطباق با مواد قانوني ثبت اختراعات ايران،

ب) بررسي اينکه آيا اختراع به طور کامل افشا شده است

ج) بررسي دارا بودن شرط گام ابتکاري و کاربرد صنعتي داشتن

د) بررسي جديد بودن در سطح دنيا در پايگاه­هاي اطلاعاتي مختلف از جمله پايگاه داخلي iripo.ssaa.ir و irandoc.ac.ir و پايگاه­هاي خارجيfreepatentsonline.com  و Sciencedirect.com و IEEE و نشريات تخصصي و موتورهاي جستجوي علمي مانند google scholar و غيره.

لذا براي بررسي شرط تازگي داور مي­تواند در کليه منابع و مراجع جستجو نمايد. چنانچه نمونه مورد مشابه يافت شد، مطابق ماده 4 قانون اختراعات ايران، اختراع مورد داوري، مردود خواهد بود.

 

رای شما
میانگین (3 آرا)
The average rating is 3.6666666666666665 stars out of 5.

-دريافت نامه الکترونيکي استعلام داوري توسط دانشگاه

2-ارسال نامه از طريق پست الکترونيکي به مخترع  مبني بر تکميل و تحويل  مدارک جهت داوري

3-نتيجه نهائي ارزيابي و داوري اختراع به سه حالت ذيل خواهد بود:

         الف) تاييد: دارا بودن شرايط چهارگانه.

          ب) مردود: اختراعي مردود است که يکي از شروط چهارگانه ثبت اختراع را نداشته باشد.

          ج) مشروط: اختراعي مشروط است که افشاي آن کامل نبوده و يا نياز به تغييرات و ارائه مدارک بيشتري باشد. مخترع حداکثر يک هفته فرصت دارد تا مدارک خود را تکميل نمايد.

در صورت رد اختراع، دلايل مردودي به مخترع اطلاع­ رساني خواهد شد تا در صورت اعتراض مخترع، وي يک بار فرصت دارد تا دلايل متقن و کافي براي موارد رد ارايه دهد. لازم است حداکثر در مدت يک هفته، فرم اعتراض به نتيجه داوری را تکميل نموده و به گروه تحقيقات کاربردی و انتقال فناوری دانشگاه ارسال نمايد.

رای شما
میانگین (3 آرا)
The average rating is 3.6666666666666665 stars out of 5.

دارایی های فکری که به صورت زیر در دانشگاه خوارزمی توسعه­ می یابد، با سهم های مشخص شده در جدول زیر در نظر گرفته می شوند:

1- دارایی فکری ناشی از سرمایه­ گذاری و یا اختصاص بودجه از سوی دانشگاه؛

2- دارایی فکری ناشی از اعطای تسهیلات از سوی دانشگاه با بازپرداخت؛

3- دارایی فکری ناشی از اجرای قراردادهای طرح های تحقیقاتی ارتباط با جامعه و صنعت؛

4- دارایی فکری ناشی از پایان­ نامه و رساله­ های دانشجویی؛

5- دارایی فکری ناشی از حمایت و اختصاص اعتبار خارج از دانشگاه ازجمله سازمان­ها و دستگاه­های دولتی و حمایتی و یا شرکت­ها و مؤسسات خصوصی؛

*درصد مالکیت دانشگاه، پدیدآورنده یا پدیدآورندگان و حامی در خصوص انواع دارایی فکری به شرح جدول ذیل می­باشد:

 

ردیف

نوع

دارایی فکری

درصد مالکیت

دانشگاه

پدیدآورنده/ گان

حامی

1

بند 1

60

40

-[1]

2

بند 2

15

85

-

3

بند 3

25

75

-[2]

4

بند 4

30

70

-

5

بند 5

50

50

-[3]

 

 [1] درصورتی‌که یک حامی بخشی از منابع موردنیاز جهت توسعة مالکیت فکری را تأمین نماید، به نسبت درصد تأمین منابع از سهم دانشگاه به مالکیت حامی درخواهد آمد.

[2] درصورتی‌که در قرارداد با کارفرمای قرارداد ارتباط با صنعت، قسمتی از مالکیت فکری ایجادشده متعلق به کارفرما باشد، سهم پدیدآورنده و دانشگاه از سهم باقی­مانده به نسبت تعیین‌شده تعلق می­گیرد.

[3] سهم حامی در صورت وجود مطابق با قرارداد و یا توافق­نامة منعقدشده به او تعلق می­گیرد و سهم دانشگاه و پدیدآورنده روی باقی­ماندة سهم محاسبه می­گردد.

رای شما
میانگین (2 آرا)
The average rating is 3.0 stars out of 5.

ثبت اختراع خارج کشور ثبت اختراع خارج کشور

 1. مراجعه به نمايندگي کانون پتنت ايران در دانشگاه و آگاهي از شرايط و جزئيات بيشتر
 2. تکميل فرم اوليه تقاضاي ثبت اختراع خارجي به انضمام خلاصه محتواي اختراع مورد ثبت به زبان فارسي
 3. ارسال درخواست ثبت به کانون پتنت ايران توسط نماينده کانون پتنت در دانشگاه (جهت داوري اوليه)
 4. درصورت تاييد اوليه اختراع، مخترع بايستي متن کامل اختراع خود را به زبان انگليسي تحويل نماينده کانون پتنت نمايد.
 5. پي گيري کليه امور اداري از مرحله تشکيل پرونده تا مرحله گرنت توسط نماينده کانون پتنت در دانشگاه صورت مي گيرد. پاسخگويي به مباحث فني داوران اداره ثبت اختراع خارجي بر عهده مخترعان خواهد بود.

دکتر محمد حسین مشهدی­ زاده،

ریاست کمیته

(معاون پژوهش و فناوری)

دکتر سید حسین حسینی لواسانی،

دبیر کمیته

(رییس گروه تحقیقات کاربردی)

دکتر سید حسین سراج زاده،

عضو کمیته

(مشاور عالی ریاست دانشگاه)

دکتر عطا شاکری،

عضو کمیته

(مدیر مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه)

 

دکتر علی حسن بیگی،

عضو کمیته

(عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک)

دکتر سید علی اصغر حسینی،

عضو کمیته

(عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی)

دکتر محمد نبیونی،

عضو کمیته

(رئیس مرکز رشد)

دکتر سلطانعلی شهریاری،

عضو کمیته

(عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت)

 

 

 

رای شما
میانگین (5 آرا)
The average rating is 3.4 stars out of 5.