معرفی رییس اداره کارآفرینی معرفی رییس اداره کارآفرینی

ریس اداره کارآفرینی دانشگاه خوارزمی

دکتر حمزه نوذری      رزومه

 

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی

دکترای جامعه شناسی اقتصاد توسعه از دانشگاه تهران

 سمت های اجرایی دانشگاهی

  • عضو کمیته کارآفرینی دانشگاه خوارزمی
  • مدیر کارآفرینی دانشگاه خوارزمی
  • عضو اتاق فکر فرهنگی دانشگاه خوارزمی
  • عضوکمیته فنی صدور مجوز مراکز مشاوره کارآفرینی استان البرز
  • مسئول خوابگاه متاهلین جلال آل احمد دانشگاه تهران 1389-1388
  • مسئول خوابگاه متاهلین غدیر دانشگاه تهران 1392-1390

سمت های غیر دانشگاهی

  •  مدیر مجتمع فرهنگی هنری اعتماد
  • مدیر طرح و برنامه­ های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
  • مدیر شبکه همکاری­ های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

 

Email:

nozari56@gmail.com

رای شما
میانگین (5 آرا)
The average rating is 2.8 stars out of 5.