ارتباط با ما ارتباط با ما

 

 

شماره تماس مرکز:

02188848941

02188307160

02634579600

آدرس:

enlightened تهران- خیابان شهید مفتح- نرسیده به خیابان انقلاب- شماره 43- دانشگاه خوارزمی- معاونت پژوهش و فناوری- مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه- کدپستی: 1571914911

 

enlightened کرج- خیابان شهید بهشتی- میدان دانشگاه- دانشگاه خوارزمی- معاونت پژوهش و فناوری- مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه- کدپستی: 3197937551

 

پست الکترونیکی مرکز:

ind@khu.ac.ir

پست الکترونیکی گروه تحقیقات کاربردی و انتقال فناوری:

arg@khu.ac.ir

 

 

چارت مرکز چارت مرکز