تفاهم نامه های منعقده دانشگاه خوارزمی – سال 1396 تفاهم نامه های منعقده دانشگاه خوارزمی – سال 1396

تفاهم نامه های منعقده دانشگاه خوارزمی – سال 1396

ردیف

طرف دوم

واحد پیگیری

 

1 موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق دانشکده فنی و مهندسی دانلود
2 مرکز نوآوری و شکوفایی توسعه کسب و کار صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانلود
3 شرکت گاز استان البرز

دانشکده فنی و مهندسی -

مرکز آموزش های آزاد و مجازی

دانلود

4

دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء

دانشکده فنی و مهندسی

دانلود

5 شرکت ملی نفت ایران(مدیریت اکتشاف) مرکز پژوهشی نفت دانلود
6 شهرداری منطقه 7 تهران دفتر فنی دانلود
 
 

تفاهم نامه های منعقده دانشگاه خوارزمی – سال 1395 تفاهم نامه های منعقده دانشگاه خوارزمی – سال 1395

تفاهم نامه های منعقده دانشگاه خوارزمی سال 1395

ردیف

طرف دوم

واحد پیگیری

 

1 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (شهر سلول) دانشکده علوم زیستی دانلود
2 موسسه پژوهشی مدیریت مدبر دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانلود
3 بانک دی دانشکده مدیریت دانلود
4 دانشگاه دامغان دانشکده اقتصاد دانلود
5 موسسه آموزش عالی آزاد ماهان مرکز آموزش های آزاد دانلود
6 بانک انصار دانشکده اقتصاد دانلود
7 موسسه فرهنگی صبح قریب و گروه آفتاب معاونت پژوهش و فناوری دانلود
8 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی معاونت پژوهش و فناوری دانلود
9 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک دانشکده فنی و مهندسی دانلود
10 سازمان پدافند غیرعامل کشور دانشکده علوم جغرافیایی دانلود
11 شرکت قشم ولتاژ دانشکده فنی و مهندسی دانلود
12 انجمن حسابداری مدیریت ایران دانشکده علوم مالی دانلود
13 انجمن مهندسی مالی ایران دانشکده علوم مالی دانلود
14 موسسه InfraEn Europe GmbH دانشکده فنی و مهندسی دانلود
15 بانک ملی ایران دانشکده علوم مالی دانلود
16 شرکت سهامی آب منطقه ای البرز دانشکده علوم زمین دانلود
17 شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو دانشکده فنی و مهندسی دانلود
18 دانشگاه صنعتی سهند مرکز پژوهشی نفت دانلود
19 University College of Teacher Education in Lower Austria اتریش دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانلود
20 Montanuniversitaet Leoben اتریش دانشکده فنی و مهندسی دانلود
21 دانشگاه المستنصریه،عراق دفتر روابط بین الملل دانلود
22 دانشگاه کوفه،عراق دفتر روابط بین الملل دانلود
 

تفاهم نامه های منعقده دانشگاه خوارزمی – سال 1394 تفاهم نامه های منعقده دانشگاه خوارزمی – سال 1394

تفاهم نامه های منعقده دانشگاه خوارزمی سال 1394

ردیف

طرف دوم

واحد پیگیری

 

1 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانلود
2

پژوهشکده بیمه

دانشکده مالی

دانلود

3

مرکز تحقیقات کاربردی پلیس آگاهی ناجا

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانلود

4

سازمان جنگلها و مراتع کشور

دانشکده علوم جغرافیایی

دانلود

5

نیروی دریایی

دانشکده علوم جغرافیایی

دانلود

6

اتاق بازرگانی استان البرز

دانشکده فنی و مهندسی

دانلود

7

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

دانشکده فنی و مهندسی

دانلود

8

اداره کل پست جمهوری اسلامی ایران

دانشکده فنی و مهندسی

دانلود

9

سازمان بنادر و دریانوردی

دانشکده فنی و مهندسی

دانلود

10

سازمان ملی بهره وری

دانشکده فنی و مهندسی

دانلود

11

شرکت شهرک های صنعتی استان البرز

دانشکده فنی و مهندسی

دانلود

12

شورای اسلامی شهر کرج

دانشکده فنی و مهندسی

دانلود

13

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

دانشکده فنی و مهندسی

دانلود

14

دانشگاه دورتموند

دانشکده مدیریت

دانلود

15

دانشگاه Sapienza رم، ایتالیا

اداره امور روابط بین الملل

دانلود

16

ستاد مبارزه با مواد مخدر

دانشکده علوم زیستی

دانلود

17

دانشگاه جامع علمی کاربردی

معاونت پژوهش و فناوری

دانلود

18

صندوق حمایت از پژوهشگران کشور

معاونت پژوهش و فناوری

دانلود

19

سازمان زیباسازی شهر تهران

معاونت طرح های عمرانی

دانلود