تصویب شیوه نامه اجرایی طرح های تحقیقات کاربردی دانشگاه خوارزمی

نهمین جلسه کارگروه ارتباط با صنعت در تاریخ 17/01/1395 در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد. در این جلسه شیوه نامه اجرایی طرح های تحقیقات کاربردی دانشگاه به تصویب رسید. برای مشاهده متن این شیوه نامه به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://ent.khu.ac.ir/forms-codes